بایگانی “نکات مهم در زندگی”

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”|جهان باکس

پنج شنبه, ۱۰ دی, ۱۳۹۴

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”

نکات آموزنده ی زندگی

 پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می دهد که چگونه همه چیز ایراد دارد

مدرسه، خانواده، دوستان و…

مادر بزرگ که مشغول پختن کیک است

از پسر کوچولو می پرسد که:«آیا کیک دوست دارد؟»

پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است

مادر بزرگ می پرسد: «روغن دوست داری؟»

پسر گفت:«نه»

مادر بزرگ: «دوتا تخم مرغ خام دوست داری؟»

پسر گفت:«نه»

مادر بزرگ پرسید: «از آرد و جوش شیرین خوشت می آید؟»

پسر کوچولو گفت:«نه حالم از همه شان به هم می خورد.»

مادر بزرگ گفت:«همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می رسند

امّا وقتی به درستی با هم مخلوط شوند

یک کیک خوشمزه درست می شود»

خداوند هم به همین ترتیب عمل می کند

خیلی از اوقات تعجّب می کنیم که چرا خداوند باید بگذارد

ما چنین دوران سختی را بگذرانیم

امّا او می داند که وقتی همه ی این سختی ها را به درستی در کنار هم قرار دهد

نتیجه همیشه خوب است

ما تنها باید به او اعتماد کنیم

در نهایت همه ی این پیشامدها با هم به یک نتیجه فوق العاده می رسند

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”|جهان باکس

چهارشنبه, ۲ دی, ۱۳۹۴

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”

نکات آموزنده ی زندگی

پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می دهد که چگونه همه چیز ایراد دارد

مدرسه، خانواده، دوستان و

مادر بزرگ که مشغول پختن کیک است

از پسر کوچولو می پرسد که:«آیا کیک دوست دارد؟»

پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است

مادر بزرگ می پرسد: «روغن دوست داری؟»

پسر گفت:«نه»