بایگانی “نکات زندگی”

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”|جهان باکس

چهارشنبه, ۲ دی, ۱۳۹۴

نکات ساده و آموزنده ی زندگی “کیک بهشتی مادر بزرگ”

نکات آموزنده ی زندگی

پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می دهد که چگونه همه چیز ایراد دارد

مدرسه، خانواده، دوستان و

مادر بزرگ که مشغول پختن کیک است

از پسر کوچولو می پرسد که:«آیا کیک دوست دارد؟»

پاسخ پسر کوچولو البته مثبت است

مادر بزرگ می پرسد: «روغن دوست داری؟»

پسر گفت:«نه»