بایگانی “شکارچی”

دختری که قاتل حیوانات است |جهان باکس

دوشنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۴

دختری که قاتل حیوانات است + عکس ها

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش

عکس دختر شکارچی بالای سر لاشه یک گراز که به تازگی شکار شده است

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش

عکس شکارچی زن و شکار بوقلمون های وحشی

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش

عکس های شکار تمساح توسط یک دختر بی رحم

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش

عکس ناراحت کننده شکار یک اهوی زیبا توسط شکارچی بیرحم

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش

شکار یک گوزن بالغ و بزرگ توسط یک شکارچی دختر

قاتل حیوانات , دختر قاتل حیوانات , دختر وحشی حیوان کش