بایگانی “دل نوشته های زیبا”

مجموعه دل نوشته های زیبا و احساسی

سه شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

مجموعه دل نوشته های زیبا و احساسی

مجموعه دل نوشته های زیبا و احساسی | دل نوشته

اختــراع تلفـن بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــریـت بـــود …

خـــداحــافظـــــی بـــایــــد رو در رو بــــاشد !

گــاهــی اوقـــات اشـک هــا ، آدم هــا را بیـــدار میکــنند …

ادامه مطلب»