بایگانی “داستان ضرب المثل”

داستان ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود

چهارشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود

داستان ضرب المثل فواره چون بلند شود سرنگون شود | داستان ضرب المثل

ادامه مطلب»

داستان ضرب المثل زیر آب زدن

یکشنبه, ۱۶ اسفند, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل زیر آب زدن

داستان ضرب المثل زیر آب زدن | داستان ضرب المثل

ادامه مطلب»

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد

شنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد | داستان ضرب المثل

هر وقت روستایی ساده دلی بنشیند و «خیال پلو» بپزد و آرزوهای دور و دراز ببافد حاضران این مثل را می زنند.

می گویند یك روز زنی كه شغلش ماست فروشی بود،

ظرف ماستش را رو سرش گذاشته بود و برای فروختن به شهر می برد.

ادامه مطلب»

داستان ضرب المثل هیهات هیهات

سه شنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل هیهات هیهات

داستان ضرب المثل هیهات هیهات | داستان ضرب المثل

ادامه مطلب»

داستان ضرب المثل قوز بالا قوز

دوشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل قوز بالا قوز

داستان ضرب المثل قوز بالا قوز | داستان ضرب المثل

ادامه مطلب»