بایگانی “داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد”

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد

شنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۴

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد

داستان ضرب المثل زد که زد خوب کرد که زد | داستان ضرب المثل

هر وقت روستایی ساده دلی بنشیند و «خیال پلو» بپزد و آرزوهای دور و دراز ببافد حاضران این مثل را می زنند.

می گویند یك روز زنی كه شغلش ماست فروشی بود،

ظرف ماستش را رو سرش گذاشته بود و برای فروختن به شهر می برد.

ادامه مطلب»