بایگانی “جاستین بیبر اذان”

احترام جاستین بیبر در کنسرتش به اذان|جهان باکس

یکشنبه, ۲۹ آذر, ۱۳۹۴

احترام جاستین بیبر در کنسرتش به اذان

 جاستین بیبر دردر ترکیه دو بار کنسرتش را قطع کرد تا مردم نماز بخوانند

مردم هم از این حرکت استقبال کرده و در صفحه شخصی وی پیامهای تشکر برای او ارسال کردند.

جاستین بیبر بعد از چندین حرکت غیر معقول در طول سفرهای جهانی برای تور کنسرت های “Believe”

گویا دوباره رفتار خود را عوض کرده است تا جبرانی برای حرکات گذشته خود باشد

این خواننده در طول سفرش به ترکیه و برگزاری کنسرت در استادیومی در استانبول

دو بار اجرایش را به خاطر اذان قطع کرد تا به هواداران مسلمانش اجازه دهد نماز را اقامه کنند

هواداران که از این حرکت خواننده هم متعجب و هم خشنود شده بودند

پس از کنسرت فورا در صفحه اجتماعی توئیتر برای او پیام های تشکر ارسال کردند