بایگانی “اعتیاد به تکنولوژی”

اعتیاد به تکنولوژی و دنیای مجازی|جهان باکس

یکشنبه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۴

اعتیاد به تکنولوژی

گاهی در کنار دوستان یا اعضای خانواده‌ی خود نشسته‌ایم

اما به جای گفت و شنود حضوری، در حال مکالمه در دنیای مجازی هستیم

از نظر فیزیکی در کنار هم حاضریم، اما افکارمان در دنیای دیگر جولان می‌دهد

واقعیت این است که این روزها اعتیاد به تکنولوژی را می‌توان در همه جا دید

آثار هنری که درادامه به تماشای‌شان خواهیم نشست

گوشه‌ای از نفوذ فناوری به زندگی بشر امروز را به تصویر کشیده‌اند