بایگانی “اس ام اس های شب قدر”

اس ام اس های مخصوص شب قدر ۹۴|جهان باکس

سه شنبه, ۱ دی, ۱۳۹۴

اس ام اس های مخصوص شب قدر ۹۴

http://up.khandefun.ir/up/khandefun/images2/shabeghadr.jpg

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم

نمیدانم چه میخواهی ولی امشب رای تو

برای رفع غم هایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت،

به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد

یقین دارم دعاهایم اثر دارد

.

.

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زند:

از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است؛ اگر گم شدی از این راه بیا

بلند شو، از دلت شروع کن

و پرواز را بیاموز، زیرا باید روزی از خودت تا خدا پرواز کنی

.

.

با خودم میگفتم که چگونه خواهی بخشید

این شکننده توبه های مکرر را و نومید میشدم

اما تو در جانم زمزمه کردی که کریمی

و با کریمان کارها دشوار نیست

التماس دعا

.

.

آدم خلیفه ی تنهای خدا روی زمین است

امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش

و سلاح او گریه است … و سِلاحُهُ البُکاء

التماس دعا