مجموعه کاریکلماتور های قشنگ

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, ۲ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۴۷ ق.ظ

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ

مجموعه کاریکلماتور های قشنگ | قلقلک کلمات

بیشتر اوقات،

موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

چشمانش شور بود

اما خودش بی نمک.

دلم برای آدم های گرسنه

کباب است

در امواج نگاهش

این کشتی دلم بود که غرق شد

برای باز شدن بختش

کلید ساز آورد

وقتی غمگینم

نگاهم کدر می شود

در مواقع بیکاری

مشغول قتل عام ایام هستم

در مسابقه ماست خوری

همه روسفید شدند.

بعضی افراد شکمو

فقط کتاب آشپزی را می خوانند

شنا کردن در جهت جریان آب

از ماهی مرده هم بر می آید