مجموعه اس ام اس های عاشقانه بهمن

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۶:۵۸ ق.ظ

مجموعه اس ام اس های عاشقانه بهمن

مجموعه اس ام اس های عاشقانه بهمن | اس ام اس عاشقانه

گاهی جا میمانی

گاهی جایی میمانی …

تـــــو  زندگی میکنی، پیر میشوی، تمام میشوی

مــــن  عاشقت میمانم، عاشقت میمانم، عاشقت میمانم

خوش به حالت حوا ،

خودت بودی و آدمت !

وگرنه آدم تو هم به

هوای دیگری می رفت !!

او که می رود نمی داند

اما او که بدرقه می کند می داند

کاسه آب معجزه نمی کند…

تلـــــــخ استــــــــــ …

فــــــرداهـــایــی را مــی گــویـــــم

کــــه قــــــرار استـــــــــــــ

از تـــــو کــه همـــه دنیــــای منــــی

بـــــرای دلــــــــــــــــــــــــم

یکــــ انســـان معمـــولـــی بســـازم!

زن دوست داشتن ِ نصفه و نیمه نمی فهمد

یک زن را

یا باید پرستید

یا به حال خود رها کرد …

خاکستری ، فرسوده اش می کند

افسرده اش می کند …

بیشتر از نبودنت …

بیشتر از سیاه مطلق …

خرافات است که میگویند هر چیز را بشماری کم میشود

من روزها را شمردم

از روزهای نبود تو هیچ کم نشد . . .

بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی

چون بهاران می رسد با من خزانی می کند

من قولِ تو را به تمامِ شهر داده بودم

به تمام کوچه های بن بست

به تمام سنگفرشهای خیس

به تمام چترهای بسته

به تمام کافه های دنج

اما حالا که فنجان ها

از من نا امید شده اند

باور میکنم

از اول هم کافه چی

قولِ تو را

به قهوه ی دیگری داده بود !

پلاک،  کوچه ، حتی آدرس خانه ام را عوض کرده ام

اما چه فایده؟

یاد تو در پرت ترین خیابان های این شهر هم مرا به راحتی پیدا میکند . . .